MY TH?Y BNH SOKKIA B40

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

MY TH?Y BNH SOKKIA B40

  • MY TH?Y BNH SOKKIA B40

M SP: 00001
Tn s?n ph?m: MY TH?Y BNH SOKKIA B40

SOKKIA v?a cho ra ??i chi?c My th?y bnh SOKKIA B40 l s?n ph?m ???c ng??i s? d?ng tin c?y b?i ?? chnh xc v ch?t l??ng ?n ??nh, v?i ch? ?? b?o hnh ln ??n 2 n?m v giao hng t?n n?i

Sau ?y l 1 s? thng s? k? thu?t c?a SOKKIA B40:

My th?y bnh t? ??ng SOKKIA - Model: B40

   ?? phng ??i ?ng knh

32X

   ?? chnh xc trn 1km ?o ?i, ?o v?

2.0mm

   ?? nh?y b?t th?y

10"/2mm

   C?m ?ng t? ??ng

12"

   Ch?t l??ng my

m?i 100%

My ???c b?o hnh 24 thng theo tiu chu?n c?a nh s?n xu?t, b?o tr lu di

Ghi ch:

  • My ???c b?o hnh 02 n?m k? t? ngy giao hng.
  • Giao hng v h??ng d?n s? d?ng t?n n?i mi?n ph trong ph?m vi ton qu?c.
  • My ???c ki?m nghi?m, hi?u chu?n, c?p ch?ng nh?n hi?u chu?n mi?n ph trong su?t th?i gian b?o hnh.
  • C ??y ?? gi?y ch?ng nh?n xu?t x?, l l?ch v? my.

?? bi?t thm thng tin chi ti?t ho?c lin h? ??t hng qu khch vui lng lin h? theo ??a ch? trn website: www.maythuybinhvn.com chng ti r?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch!