MY TH?Y BNH LEICA NA 728

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

MY TH?Y BNH LEICA NA 728

  • MY TH?Y BNH LEICA NA 728

MY TH?Y BNH LEICA NA 728

Hng s?n xu?t LEICA
Lo?i my My th?y bnh t? ??ng
?? phng ??i (X) 28
?? nh?y b?t th?y trn 10' / 2mm
?? chnh xc 1.2mm
Tr??ng nhn 130
Kho?ng cch ?o ng?n nh?t (m) 1
Nhi?t ?? ho?t ??ng 20C to +40C
Kch th??c (mm) 219(L) x 147(W) x 137(H)
Tr?ng l??ng (kg) 1.7
Xu?t x? Japan
 

Thng tin thm v? My th?y bnh Leica NA 728

- ?? phng ??i ?ng knh: 28x
- Sai s? trn 1km ?o ?i v ?o v? : 1,2 mm
- H? s? k: 100
- ?nh : thu?n
- Tr??ng nhn: 130
- Kho?ng cch nhn ng?n nh?t : 1 m
- ?? b t? ??ng ki?u dy treo k?t h?p t? tnh: 25''
- Nhi?t ?? lm vi?c: -200C ??n +400C
- Tiu chu?n ch?ng n??c: IP57 ( IEC 60529)
- Ph?n vi lm vi?c: 15
- ?? b c?n thi?t: 0.5
- Chi?u di ?ng knh : 193mm
- ???ng knh knh v?t: 32 mm
- ?? trn b?t thu?: 10''2 mm
- ???ng knh bn ?? ngang: 117 mm
- Kho?ng cch chia nh? nh?t: 1
- Kch th??c: 219(L) x 147(W) x 137(H)mm
- Tr?ng l??ng: 1,7 kg