MY TH?Y BNH PENTAX AF-281

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

MY TH?Y BNH PENTAX AF-281

  • MY TH?Y BNH PENTAX AF-281

M SP: AF-280
Tn s?n ph?m: MY TH?Y BNH Pentax AF-241

My th?y bnh t? ??ng Pentax - Model: AF-241
   ?? phng ??i ?ng knh
28X
   ?? chnh xc trn 1km ?o ?i, ?o v?
1.5mm
   ?? nh?y b?t th?y
10"/2mm
   C?m ?ng t? ??ng
12"
   Ch?t l??ng my
m?i 100%
My ???c b?o hnh 24 thng theo tiu chu?n c?a nh s?n xu?t, b?o tr lu di