My Th?y Bnh Laser BOSCH GLL2-50

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

My Th?y Bnh Laser BOSCH GLL2-50

 • My Th?y Bnh Laser BOSCH GLL2-50

MY TH?Y BNH Laser BOSCH GLL2-50

BOSCH GLL2-50 - Thng s? k? thu?t

 
- Thng s? k? thu?t trn website ch? mang tnh tham kh?o, thng s? c th? thay ??i m khng bo tr??c.
Hng s?n xu?t Bosch
Lo?i my My qut tia laser
Ngu?n dng 3x1.5V LR6 (AA)
S? tia 2
Bn knh lm vi?c (mm) 3000
?? chnh xc Sai s? cn b?ng: 0.3 mm/m 
Sai s? t? cn b?ng: 4
Kch th??c (mm) 118 x 57 x 89
Tr?ng l??ng (kg) 0.45
Xu?t x? Germany
 

Thng tin thm v? BOSCH GLL2-50

 • Ph?m vi ho?t ??ng: 30m (50pht v?i cc ty ch?n LR2 Receiver)
 • Leveling time typical: < 4 s San l?p m?t b?ng th?i gian tiu bi?u: <4 s
 • Self-leveling range: 4 Self-san l?p kho?ng: 4
 • Working time: 1 line - 20hrs, 2 lines - 12hrs Th?i gian lm vi?c: 1 dy chuy?n - 20hrs, 2 dy chuy?n - 12hrs
 • Dust and splash protection: IP 54 B?i v b?o v? gi?t gn: IP 54
 • Ghi ch:

  • My ???c b?o hnh 01 n?m k? t? ngy giao hng.
  • Giao hng v h??ng d?n s? d?ng t?n n?i mi?n ph trong ph?m vi ton qu?c.
  • My ???c ki?m nghi?m, hi?u chu?n, c?p ch?ng nh?n hi?u chu?n mi?n ph trong su?t th?i gian b?o hnh.
  • C ??y ?? gi?y ch?ng nh?n xu?t x?, l l?ch v? my.

  ?? bi?t thm thng tin chi ti?t ho?c lin h? ??t hng qu khch vui lng lin h? theo ??a ch? trn website:www.maythuybinhvn.com chng ti r?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch!