My ?o Laser Bosch GLL 3-80 P

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

My ?o Laser Bosch GLL 3-80 P

  • My ?o Laser Bosch GLL 3-80 P

My ?o Laser Bosch GLL 3-80 P - Thng s? k? thu?t

 
- Thng s? k? thu?t trn website ch? mang tnh tham kh?o, thng s? c th? thay ??i m khng bo tr??c.
Hng s?n xu?t Bosch
Lo?i my My cn m?c laser
S? tia 3
Bn knh lm vi?c (mm) 40
Kho?ng nhi?t ?? s? d?ng 30
Kch th??c (mm) 159x75x141
Tr?ng l??ng (kg) 0.76
Xu?t x? GERMANY

Ghi ch:

  • My ???c b?o hnh 01 n?m k? t? ngy giao hng.
  • Giao hng v h??ng d?n s? d?ng t?n n?i mi?n ph trong ph?m vi ton qu?c.
  • My ???c ki?m nghi?m, hi?u chu?n, c?p ch?ng nh?n hi?u chu?n mi?n ph trong su?t th?i gian b?o hnh.
  • C ??y ?? gi?y ch?ng nh?n xu?t x?, l l?ch v? my.

?? bi?t thm thng tin chi ti?t ho?c lin h? ??t hng qu khch vui lng lin h? theo ??a ch? trn website: www.maythuybinhvn.com chng ti r?t hn h?nh ???c ph?c v? qu khch!