MY TH?Y BNH ?? CHNH XC CAO NIKON AS-2C

DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

MY TH?Y BNH ?? CHNH XC CAO NIKON AS-2C

  • MY TH?Y BNH ?? CHNH XC CAO NIKON AS-2C

may thuy binh nikon

MY TH?Y BNH ?? CHNH XC CAO NIKON AS-2C

MY TH?Y CHU?N NIKON AS-2C

   

Thng tin s?n ph?m
Gi Call    
Hng s?n xu?t Nikon - Nh?t    
AS-2C
Lm vi?c chnh xc ? m?i n?i. K?t c?u v? ?ng knh b?t m?c tiu ch?ng n??c. Dng h??ng m?c tiu nhanh v d?. Cc vt hm th?ng hng theo ph??ng n?m ngang. Knh quang h?c ch?t l??ng cao. Ph?m vi tiu c? t?i thi?u c?c ng?n. B? ph?n b t? ??ng lo?i dy treo kh ?m v ??m kh c tc d?ng b l?i ?? l?ch t? tr??ng. ph?m vi b r?ng ( 12). K?t c?u c?ng v?ng lm cho n kh? n?ng ch?u ??ng va ch?m. ?? chnh xc ?o cn b?ng l?p 1km cao (0,8mm ?o tr?c ti?p, 0,4mm ?o v?i du xch chu?n).
Thng s? k? thu?t

Knh ng?m

Chi?u di

T?o ?nh

Kch th??c knh v?t

?? phng ??i

?? phn gi?i

Tr??ng ng?m

Kho?ng tiu c? min

H?ng s? C

H?ng s? K

259mm

Th?t

45mm

34x

2,5"

120 (2,3m)

1,0m

1:100

0

?? nh?y b?t cn b?ng

 B?t th?y trn

10/2mm

Sai s? tiu chu?n trn 1km ?o cn b?ng l?p

?o tr?c ti?p

?o v?i du xch chu?n

0,8mm

0,4mm

B t? ??ng bn trong

D?ng

Ph?m vi b

??t ?? chnh xc

Dy treo kh ?m, ??m kh

12

0,3"

Du xch ngang (ch? c ? AS-2C/AE-7C)

???ng knh du xch

V?ch chia nh? nh?t

Thang ??c tr?c ti?p

Thang ??c nh? du xch chu?n

80mm

1/1gon

10/10cgon

1/1cgon

Cc kch th??c (mm)

My

V? my

259 x 136 x 142

379 x 195 x 197

Tr?ng l??ng (kg)

My

1,8

Cc ph? ki?n l?a ch?n : 

- Du xch chu?n Micrometer-3.

- Ngu?n pht Illuminator-3: ho lm vi?c ban ?m.

- Knh m?t ng?m cho. Gip cho ng?m c?u thang, d?i tm v khi dng my ? cc kho?ng h?p.

- Cc knh m?t phng to v thu nh?.