DANH M?C S?N PH?M

HNH ?NH CNG TY

 
 
 
 

CUNG C?P HNG CHNH HNG

GI T?T NH?T

0907 057 099

B?O HNH S?A CH?A

H? TR? K? THU?T

0913 057 099

H? TR? TR?C TUY?N

H? Ch Minh: 0835 471 271
H N?i: 0437 866 999

S?N PH?M BN CH?Y

MY TH?Y BNH SOKKIA C32
MY TH?Y BNH LEICA NA-828
MY TH?Y BNH TOPCON AT-B4
My TH?Y BNH BOSCH GOL 26D
MY TH?Y BNH GEO-24IP
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G3
MY TH?Y BNH SOKKIA C300
MY TH?Y BNH AP-8 - NIKON
MY TH?Y BNH TOPCON AT-G6
MY TH?Y BNH SOKKIA B30

- My th?y bnh thi?t b? cng ngh? ?o ??c hng ??u c?a vi?t nam ???c cng ty Nasico phn ph?i trn ton qu?c.

- My th?y bnh cao c?p c s? d?ng mia l d?ng v?ch m trn ton b? chi?u di , m v?ch th??ng c mu ?en-tr?ng ho?c ?en vng v?i t? l? cc v?ch chia tuy?t ??i khng l?p l?i trn ton b? chi?u di .

- Khi s? d?ng my th?y bnh c?a cng ty nasico th vi?c k?t qu? c kh? n?ng sai s? c?ng l ?i?u d? hi?u .Bi?n php kh?c ph?c cho l?i sai s? th b?n c?n p d?ng quy trnh ?o theo quy ph?m hi?n hnh ?? mang l?i hi?u qu? t?t nh?t cho cng vi?c c?a b?n.

- ?? ?nh gi kh? n?ng ?ng d?ng my thu? bnh chu?n s? trong tr?c ??a cng trnh c?n so snh k?t qu? ?o theo m?t s? ch? tiu sau: sai s? khp gi?i h?n, sai s? chnh cao trn tr?m my (ho?c sai s? trung ph??ng chnh cao trn 1km).

- ?? bi?t thm v? my th?y bnh b?n hy lin h? v?i chng ti ?? ???c t? v?n v h? tr? t?t nh?t ??n v?i qu khch hng nh!

- My th?y bnh ?i?n t? cao c?p Nasico ni?m tin c?a m?i khch hng